• Stichting Nieuw Werk
  • wij zijn bruggenbouwers
  • tussen theaterproducties
  • en potentiële financiers
- Wij zijn bruggenbouwers tussen Friese of Friestalige theaterproducties én potentiële financiers daarvan -

Missie

Missie van Stichting Nieuw Werk

Stichting Nieuw Werk streeft ernaar een brugfunctie te vervullen tussen de creatieve ambities van professionele theatermakers, acteurs en regisseurs van bijzondere Friese of Friestalige theaterproducties èn potentiële financiers ervan, waardoor deze creatieve ambities kunnen worden waargemaakt.
Stichting Nieuw Werk poogt potentiële financiers te verleiden tot het beschikbaar stellen van hun financiële middelen ten behoeve van de totstandkoming en uitvoering van bijzondere Friese of Friestalige theaterproducties.
Stichting Nieuw Werk wil professionele theatergezelschappen ondersteunen bij hun productie van bijzondere theatervoorstellingen en wil het publiek zoveel mogelijk de kans geven getuige te zijn van deze voorstellingen door de toegangsprijzen ervan op een redelijk niveau te houden.

Doelstellingen

Om haar missie te kunnen volbrengen heeft Stichting Nieuw Werk de volgende statutaire doelstellingen:

Werk

Voor de periode 2017-2019 bestaan de werkzaamheden van Stichting Nieuw Werk uit:

Samenwerken

Het zoeken van samenwerking met bestaande professionele instellingen in de culturele sector in Fryslân ten einde het culturele klimaat in de regio te versterken.

Netwerken

Het gebruik maken van diverse bestaande culturele netwerken om de naamsbekendheid te vergroten en de doelstellingen te kunnen realiseren.

Projecten

Projecten waarbij Stichting Nieuw Werk bij betrokken is.

CONTACT

Neem contact met ons op.

Geef een naam op Hoeveel is zes plus vijftien (type het het getal in)?
Er trad een probleem op bij de verificatie van het formulier!
De server reageerde niet goed, probeer het opnieuw!
Verzonden!!